Loading image. Please wait

Groene revitalisering

 

Meervoudig ruimtegebruik – zoals groendaken, waterdaken, parkeerdaken en PV-energiedaken – wordt nog altijd meer toegepast bij nieuwbouw dan bij renovatie. Toch kan meervoudig ruimtegebruik ook bij renovatie een flinke meerwaarde opleveren. Een voorbeeld uit Utrecht.

Pleitbezorger van meervoudig ruimtegebruik

 

Zijn bureau BDA Dak- en Geveladvies is zeer deskundig in alles wat met dak- en gevelconstructies te maken heeft. Zelf snapt Rob Versluis niet dat er nog steeds huizen en kantoren gebouwd mogen worden met alleen dakpannen.

 

5.500 m² grasdak onder een helling van 13°

Ga er maar aan staan. Een lekkend grasdak renoveren met een totale oppervlakte van 5.500 m² onder een helling van 13° boven een wetenschappelijke bibliotheek. Dan mag er natuurlijk niets mis gaan. Leven op Daken durfde de klus aan.

 

NIEUWS groendaken

Van belemmering naar stimulans

 

Voor de tweede keer in een paar jaar tijd participeert Leven op Daken in een Green Deal met de overheid. Verschil met toen is dat Leven op Daken nu ook de initiatiefnemer is. Doel is te komen tot landelijke stimuleringsregels voor groene gebruiksdaken.